Translate

05 สิงหาคม 2558

ป้ายร้านชาทีดี

ทางทีดีขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้า สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่ท่านเมตตาเจิมป้ายร้านให้ครับ




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น