Translate

20 สิงหาคม 2557

ปั้นชาปีม้า หลายรุ่น

ปั้นชาทรง - ดินจื่อหนี ตะแกรง 60 เผาสองครั้ง ขัดผิวแต่งลิ้น 
เตาทุยป่าน ประมาณ1200องศา ความจุ 130 cc ปั้นมือ จำนวน 12 ใบ 
ค่าสินสอด 5500฿ ตราประทับ ทีดี ๒๕๕๗ ปีม้า

ปั้นทรง จวี้หลุนจวู ดินต้วนหนี ตะแกรง - เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน 
อุณภูมิประมาณ 1200 องศา ขัดผิวแต่งลิ้น ความจุ 150 cc ปั้นมือ 
จำนวน 11 ใบ ค่าสินสอด 5500 ฿ ตราประทับ ทีดี ๒๕๕๗ ปีม้า

ปั้นทรงสุ่ยผิง ปั้นบล็อก ความจุ ประมาณ 130-150 cc ปั้นบล็อก 
ดิน จวูหนี จื่อหนี ตระแกรง - ขัดผิวแต่งลิ้น 
เผาสองครั้ง เตาทุยป่านอุณภูมิประมาณ 1200 องศา 
จำนวนรวม 56 ใบ ค่าสินสอด 2100 ฿ 
ตราประทับ ทีดี ๒๕๕๗ ปีม้า แกะสลัก 香格 ชื่อร้านชาทีดีภาษาจีนปั้นชาทรงสือแผ๋ว ดินจ้าวจวงจวูหนี ตะแกรง 60 ปั้นบล็อก 
เผาสองครั้ง เตาทุยป่านอุณหภูมิประมาณ 1200 องศา 
ขัดผิวแต่งลิ้น ความจุ 200 cc จำนวน 12 ใบ ค่าสินสอด 2500 ฿ 
ตราประทับภาษาไทย ทีดี ๒๕๕๗


13 สิงหาคม 2557

คุยเฟื่องเรื่องชากับคุณซันซัน๔

ชาดีที่มาจากในป่าเขา
ระหว่างที่เดินทางไปศึกษาตามเขาชา และได้ขอความรู้จากผู้ผลิตชา บวกกับได้อ่านคัดกรองข้อมูลที่รุ่นพี่วงการชาได้บันทึกไว้ นำมากรั่นกรองแล้วแบ่งปันให้สหายชาทุกๆท่านค่ะ
ที่นี่ขอขอบคุณ คุณจาง สามีสุดที่รักที่ทำหน้าที่ช่วยแปลให้ค่ะ

ใบชาในมณฑลยูนานที่นำมาทำชาผูเอ่อร์มีหลายประเภท แบ่งตามลักษณะการเพาะปลูกดังนี้;

1.野生型大乔木茶树 ชาป่าชนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะกระจายตัวตามป่าเขา ขึ้นเองและเติบโตเองท่ามกลางธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบรูณ์ ต้นชามักจะสูงห้าเมตรขึ้นไป อายุตั้งแต่หลายร้อยปีไปจนถึงหลักพันปี ต้นชาพวกนี้เก็บเกี่ยวลำบากมาก
ชาชนิดนี้ยอดชาค่อนข้างอ่อน เหมาฉาจะออกเขียวเข้มออกดำ
น้ำชาจะลื่นและหนา ความหอมหนักแน่น น้ำชาหวานและหุยกานนานและสม่ำเสมอ สีน้ำชาจะออกเหลืองทอง มีความข้นหนืดสูง
แต่ต้นชาประเภทนี้บางชนิดขมและเย็น ไม่เหมาะที่จะนำมาดื่ม

2.栽培型野生古茶树 ชาป่าชนิดปลูก เป็นชาที่บรรพบุรุษได้ปลูกเอาไว้ ได้ถูกทิ้งร้างและเติบโตเองตามป่าเขา ไร้คนดูแล เติบโตเองในป่าเขา ชาประเภทนี้มักมีความสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรครึ่งไปจนถึงห้าเมตร ต้นชาหลักร้อยปีไปจนถึงหลายร้อยปี
ยอดชาอ่อนและเยอะ เหมาชาสีจะเขียวเข้มหรือเหลืองเขียว
น้ำชาอ่อนและหนัก ความหอมชัดเจน รสชาติสมมาตร แต่รับรู้ได้ถึงความกระตุ้นในช่องปากบ้าง น้ำหวาน ชุ่มคอ สีน้ำเหลืองเขียว ความขมฝาดมีบ้างแต่ไม่เยอะและสัมผัสได้ไม่กี่วินาที หุยกานเร็วและยาวนาน

3.野放型茶园茶 ชาไร่แบบปล่อยป่า ช่วงยุคชิงค์ถึงยุคสาธารณะรัฐ หมิงกว๋อ พวกชนกลุ่มน้อยได้ปลูกชาแบบไร่แบบยุคนั้น ไม่ใช่แบบไร่บันไดยุคนี้ มีจำนวนเยอะพอสมควร แต่ระยะยาวไร้คนดูแล ถูกปล่อยให้เติบโตเองแบบธรรมชาติ ชาชนิดนี้ค่อนข้างจะปลูกหนาแน่นกว่าชาปลูกปล่อยป่า แต่เบาบางกว่าชาไร่ปัจุบัน และบางส่วนถูกตัดให้เตี้ยง่ายต่อการเด็ดยอด ต้นชามักจะสูงเมตรห้าสิบถึงสามเมตร ต้นชาประมาณเจ็ดแปดสิบปีถึงหลักร้อยปีขึ้นไป
ชานิดนี้นี้ แรง รสชาติสมมาตร ความขมฝาดจะสัมผัสได้ประมาณสิบกว่าวินาที หุยกานเร็วและสม่ำเสมอ รสชาติในคอชัดเจน

4.现代茶园茶 ชาไร่ปัจุบัน หรือมักเรียกกันว่า ไถตี้ฉา หลังยุค หมิงกว๋อ ยูนนานได้ส่งเสริมการปลูกไร่ชา เพื่อการส่งออก ทำให้มีไร่ชาเป็นจำนวนมาก ต้นชาปลูกแบบความหนาแน่นสูง โตเร็ว ผลผลิตมาก คนมีส่วนร่วมสูง ตกแต่งกิ่ง ขจัดวัชพืชและแมลง อาศัยปุ๋ยเพื่อผลิตที่มาก
ชาไร่จะมีรสชาติ แรงที่สุด การสำผัสได้ในช่องปากแรงที่สุด หุยกานเร็วแต่ก็หมดเร็ว ความขมฝาดชัดเจนและนาน บอดี้บางและไม่นิ่ง

05 สิงหาคม 2557

ลิ่วต้าขายชาช่วยแผ่นดินไหว

บ.ลิ่วต้า ทำชารุ่นพิเศษเพื่อช่วยชาวบ้านแหล่งเกิดแผ่นดินไหว เพราะเป็นบ้านเกิดของเจ้าของบริษัท หย่วนแต้นหยง ราคาชาแผ่นล่ะ 286 หยวน จำนวน 2803 แผ่น เสียดายอยู่ใกล ไม่งั้นคงได้ร่วมทำบุญ นับถือๆ

คุยเฟื่องเรื่องชากับคุณซันซัน ๓

แนะนำแหล่งปลูกชาผูเอ่อร์ ตอนที่ 1

ปัจจุบันมณฑลหยินหนาน ( ยูนาน ) เป็นแหล่งที่ค้นพบต้นชาป่าอายุเก่าแก่ที่สุดและจำนวนเยอะที่สุดในโลก กินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ชาผูเอ่อร์เป็นตัวแทนของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาของมณฑลหยินหนาน เส้นทางสายชาที่พาดไปตามขุนเขาในหยินหนานคือหลักฐานที่เด่นชัดให้เห็นถึงความสำคัญของชาผูเอ่อร์ในอดีต

1. สิบสองปันนามีแม่น้ำ หลานชังเจียง ( แม่น้ำโขง ) เป็นเส้นแบ่งเขต รวมถึง โซนยี่หวู่ และโซนหมงไห่ สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของพื้นที่บริเวณนี้ ความสูงระดับน้ำทะเลต่ำ ปริมาณฝนมาก ชาของที่นี่จะเข้มข้นและแรง

โซนชายี่หวู่ ในยุคชิงเป็นแหล่งชาที่ถูกเลือกไปถวายในราชสำนักจีน มีหกเขาใหญ่ที่โด่งดังมาแต่โบราณ มีประวัติการทำชาที่ยาวนาน ชากวู่ซวู่ยี่หวู่มีรสชาติที่เบา นุ่มนวล ฉาชี่แรงและลุ่มลึก บอดี้หนา หอม ละเอียดและอ่อนโยน และจะพัฒนาจากเบาเป็นหนา

โซนหมงไห่เป็นแหล่งชาของบริษัทใหญ่หลายบริษัทในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงงานหม่งไห่ ได้ใช้ชาหม่งไห่ในการ พิงเพ้ย ( ผสมตามสูตร ) พื้นที่หมงไห่มีชาเขาดังเช่น หนานน่อ ปันจัง ปู้หลาง หม่งซ่ง เฮ้อไค เอกลักษณ์ของชาหมงไห่ แรกเริ่มเข้มข้น แรง ขม ฝาด จะค่อยๆพัฒนาเป็นน้ำชาบอดี้หนา กลิ่นหอม ฉาชี่แรง และจะพัฒนาจากเข้มข้นสู่อ่อนนุ่ม

· แนะนำแหล่งปลูกชาผูเอ่อร์ ตอนที่ 2
2. ชาผูเอ่อร์มีได้ชื่อมาจากเมืองผูเอ่อร์ เมืองผูเอ่อร์อยู่ในพื้นที่ซือเหมา ที่นี่เป็นแหล่งซื้อขายศูนย์รวมชาผูเอ่อร์ ว่าก็ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของต้นชาบนโลกนี้ พื้นที่ซือเหมามีบริเวณคลอบคุมไปถึง เขาหวูเลี่ยงซาน อายเหลาซาน จิ่งม่าย จิ่งกวู่ เจิ้นแหยน ปังเวย ที่เป็นแหล่งชาโบราณ มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่นี่ภูเขาสูงหุบเขาลึก ระดับความสูงของภูเขาแตกต่างกันมาก สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว ปริมาณน้ำฝนน้อย ทำให้ชาที่นี่มีรสชาติที่หนาเข้มและจัดจ้านสัมผัสถึงรสชาติที่เข้มข้นได้ง่าย ถ้าใบชาพัฒนาแล้วน้ำชาจะค่อนข้างลื่น

3.โซนหลินชางทรัพย์ยากรอุดมสมบรูณ์ มีสภาพแวดล้อมที่โดดเด่น ชาที่นี่คุณภาพเยี่ยม มีแหล่งชาดังนี้ ซวงเจียงหม่งคู่ ปิงเต่า ซีกุย ปังตง ต้าแส่ซาน ไป๋ยิงซาน ชาจะค่อนข้าง หนา หวานชัดเจน กลิ่นหอมหลากหลาย น้ำชาลื่น ละเอียด ปี 2013 ดิฉันได้เดินทางไปตามริมแม่น้ำหลานชาง ได้พบเห็นและสัมผัสแหล่งชาป่าที่ธรรมชาติมากับตัวเอง ต้นชาป่าจำนวนมากมายที่แต่มองจากระยะใกล เพราะไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ด้วยรถยนต์หรือจักรยานยนต์ ยังมีต้นชาป่าอีกจำนวนนับไม่ถ้วนที่ไม่สามารถเข้าไปเด็ดยอดใบชามาออกมาบริโภคได้
4. โซนเป่าซานเป็นแหล่งชาพันปี ยุคถัง ซ่ง ได้ปลูกหลงเหลือไว้ ต้นชาป่าบริเวณแม่น้ำนู่เจียงยังคงความเป็นธรรมชาติมาก ถูกบุกเบิกน้อยมาก แหล่งชากระจายอยู่ตามภูเขาสูง สภาพอากาศที่นี้อุ่นชื้น ชั้นดินหนาและอุดมสมบรูณ์ รวมไปถึง เป่าซาน เถ๋องชง หลงหลิง ชังหลิง

เมื่อต้นปีนี้ดิฉันมีโอกาสได้สนทนากับผู้อวุโสที่เคยรับผิดชอบเรื่องหมักชาของโรงงานเซี่ยกวนในอดีต ผู้อวุโสได้สำรวจที่เป่าซาน เขาที่นี่มีต้นชาที่สูงตั้งแต่หลายเมตรจนถึงสิบกว่าเมตร แค่เด็ดใบสดแล้วมาเคี้ยวในปาก กลิ่นก็หวานหอมฟุ้งเต็มช่องปาก อ่อนนุ่มและหวานลื่น ท่านอวุโสบอกว่านี่คือแหล่งชาที่ยอดเยี่ยม

25 กรกฎาคม 2557

ชาผูเอ่อร์รุ่นไทเก็ก เจสลี

เจสลี จับมือกับ หม่าหยิน ผู้ก่อตั้งเว็ปไซด์ อาลีบาบา ปีที่แล้วไปสำรวจต้นชาป่า ปีนี้เปิดตัวชาผูเอ่อร์ ไท่จี๋ ( ไทเก็ก ) สุกดิบสองชนิด สุดยอดเลยท่านจอมยุทธ์ นับถือๆ ข่าวดีของวงการ ....เยี่ยม
22 กรกฎาคม 2557

คุยเฟื่องเรื่องชากับคุณซันซัน ๒

ชาคืองานศิลป์ที่สร้างโดยแผ่นดินและสภาพอากาศ

บ้านเกิดของชาผูเอ่อร์หยินหนาน ( ยูนาน ) ตั้งอยู่ที่ฝั้งตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาหิมาลัย มีพื้นที่ 85% เป็นภูเขา เป็นพื้นที่ที่มีภูเขา หุบเหว แม่น้ำมาบรรจบกัน ที่นั่นมีป่าเขาที่กว้างใกล พืชพรรณไม้ที่นับไม่ถ้วน บางที่มีสี่ฤดูในเทือกเขาเดียวกัน ห่างกันสิบกิโลสภาพอากาศก็ต่างกันแล้ว เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑลหยินหนาน สภาพแวดล้อมที่นี่หลากหลาย สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็ว พื้นดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ ทำให้ชาของแต่ละพื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สมัยโบราณการคมนาคมไม่สะดวก ชนกลุ่นน้อยที่อาศัยอยู่มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบาก การขนส่งต้องพึ่งพาม้าลาเพื่อบรรทุกสิ่งของ ในระหว่างที่ขนลำเลียงชาผูเอ่อร์ไปแต่ละพื้นที่ มักใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน และภายใต้การแต่งแต้มของกาลเวลา ทำให้ชาผูเอ่อร์เกิดปรากฎการยิ่งเก็บยิ่งกลมกล่อม ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว


20 กรกฎาคม 2557

ชาป่า ทีดี ๒๕๕๗ มาถึงบางส่วนแล้วครับ

บุปผชาติแห่งกาลเวลา ชาป่า ออร์แกนิค เขาปังตง ปี 2014 ใบไม้ผลิ 150 กรัม 900 ฿ ชาป่าราคาเป็นมิตรที่เรายังคงราคาเดิม เพื่อตอบแทนสหายชาที่อุดหนุนชาตัวนี้กันมากในปีที่ผ่านมา ส่วนชาปีนี้ก็ยังคงหอมหวานตามมาตรฐานของชาตัวนี้ครับ ท่านใดสนใจลองแวะมาเทสชาจริงได้ที่ร้านได้เลยครับ ขอบพระคุณครับ ...
จันทร์ในน้ำ ชาป่า ออร์แกนิค เขาหวูเลี่ยงซาน ใบไม้ผลิ 2014 ฉุนแล่ว ความสูงระดับน้ำทะเล 1600-1800 เมตร ต้นชาอายุประมาณ 300 ปี แต่ถูกตัดให้เตี้ย แต่ขนาดโคนต้นจะใหญ่ตามอายุ ก็เป็นชาอีกตัวที่คุ้มราคา เก็บไว้ให้พัฒนาซักสองปี รสชาติจะหวานขึ้นอีกเยอะครับ ชาเขานี้เถ้าแก่น้อยร้านชาทีดีบุกไปสำรวจเมื่อต้นปีมาแล้วครับฮ่าๆๆ น้ำหนัก 400 กรัม ราคา 1500฿
เรณูเหมันต์ (ปิงเต่า) 2014 ใบไม้ผลิ ฉุนแล่ว 200กรัม 2000฿ ชาป่า ออร์แกนิค ปิงเต่าปีนี้ราคาต้นปรับขึ้น 10% ตามราคาต้นทุนในเมืองจีน ส่วนใบชา รสชาติ ก็ดีตามมาตรฐาน ท่านใดสนใจลองแวะเข้ามาเทสของจริงได้ที่ร้านชาทีดี ซีคอนศรีนครินทร์ หรือบริการส่งไปรษณีทั่วไทยครับ เบอร์ติดต่อ 081-8453945 คุณจาง
 (เหล่าปันจัง) ปี 2014 ใบไม้ผลิ 200 กรัม ราคาจอง 8500฿ ราคาจำหน่าย 9500฿ จำนวนจำกัดเฉพาะท่านที่สั่งจองครับ 
ตำนานโบราณ ( ยี่หวู่กัวฟงจ้าย ) 2014 ใบไม้ผลิ ฉุนแล่ว 200กรัม 4800฿ ชาป่า ออร์แกนิค เป็นอีกตัวที่ร้อนแรงมากในปีนี้ครับ ราคาก็ขึ้นมากที่สุดตัวหนึ่ง เพราะได้รับความนิยมมากในเมืองจีน เพราะเป็นตัวที่โด่งดังที่สุดของเขายี่หวู่ เนื่องจากมีความเข้มข้น และรสชาติโดดเด่นที่สุดในเขายี่หวู่ครับ ส่วนคุณภาพใบชา และรสชาติก็ดีตามมาตรฐานของร้านชาทีดีครับ เริ่มวางจำหน่ายแล้วที่ร้านชาทีดีซีคอนศรีนครินทร์ และมีบริการส่งไปรษณีทั่วไทยครับ 081-8453945 คุณจาง