Translate

15 มีนาคม 2558

เข้าใจ

การที่จะเข้าใจชาที่ดื่ม เราต้องให้เกียรติเค้า เหมือนการที่ได้รู้จักคนหนึ่งคน ไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ต้องมีส่วนที่เราชอบพอหรือสนใจถึงได้พูดคุยกัน
การที่จะเข้าใจชา ต้องพูดคุยกับชาอย่างเปิดเผย เหมือนเพื่อน คุณถึงได้รู้จักเอกลักษณ์ ทุกข์สุข ประวัติความเป็นมาของเค้า และถึงจะเข้าใจว่าเราจะคบกันด้วยวิธีไหน ประพฤติกับเค้าเช่นไร ชงอย่างไร ดื่ม
อย่างไรๆลๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น