Translate

20 สิงหาคม 2557

ปั้นชาปีม้า หลายรุ่น

ปั้นชาทรง - ดินจื่อหนี ตะแกรง 60 เผาสองครั้ง ขัดผิวแต่งลิ้น 
เตาทุยป่าน ประมาณ1200องศา ความจุ 130 cc ปั้นมือ จำนวน 12 ใบ 
ค่าสินสอด 5500฿ ตราประทับ ทีดี ๒๕๕๗ ปีม้า

ปั้นทรง จวี้หลุนจวู ดินต้วนหนี ตะแกรง - เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน 
อุณภูมิประมาณ 1200 องศา ขัดผิวแต่งลิ้น ความจุ 150 cc ปั้นมือ 
จำนวน 11 ใบ ค่าสินสอด 5500 ฿ ตราประทับ ทีดี ๒๕๕๗ ปีม้า

ปั้นทรงสุ่ยผิง ปั้นบล็อก ความจุ ประมาณ 130-150 cc ปั้นบล็อก 
ดิน จวูหนี จื่อหนี ตระแกรง - ขัดผิวแต่งลิ้น 
เผาสองครั้ง เตาทุยป่านอุณภูมิประมาณ 1200 องศา 
จำนวนรวม 56 ใบ ค่าสินสอด 2100 ฿ 
ตราประทับ ทีดี ๒๕๕๗ ปีม้า แกะสลัก 香格 ชื่อร้านชาทีดีภาษาจีนปั้นชาทรงสือแผ๋ว ดินจ้าวจวงจวูหนี ตะแกรง 60 ปั้นบล็อก 
เผาสองครั้ง เตาทุยป่านอุณหภูมิประมาณ 1200 องศา 
ขัดผิวแต่งลิ้น ความจุ 200 cc จำนวน 12 ใบ ค่าสินสอด 2500 ฿ 
ตราประทับภาษาไทย ทีดี ๒๕๕๗


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น