Translate

13 สิงหาคม 2557

คุยเฟื่องเรื่องชากับคุณซันซัน๔

ชาดีที่มาจากในป่าเขา
ระหว่างที่เดินทางไปศึกษาตามเขาชา และได้ขอความรู้จากผู้ผลิตชา บวกกับได้อ่านคัดกรองข้อมูลที่รุ่นพี่วงการชาได้บันทึกไว้ นำมากรั่นกรองแล้วแบ่งปันให้สหายชาทุกๆท่านค่ะ
ที่นี่ขอขอบคุณ คุณจาง สามีสุดที่รักที่ทำหน้าที่ช่วยแปลให้ค่ะ

ใบชาในมณฑลยูนานที่นำมาทำชาผูเอ่อร์มีหลายประเภท แบ่งตามลักษณะการเพาะปลูกดังนี้;

1.野生型大乔木茶树 ชาป่าชนิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะกระจายตัวตามป่าเขา ขึ้นเองและเติบโตเองท่ามกลางธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบรูณ์ ต้นชามักจะสูงห้าเมตรขึ้นไป อายุตั้งแต่หลายร้อยปีไปจนถึงหลักพันปี ต้นชาพวกนี้เก็บเกี่ยวลำบากมาก
ชาชนิดนี้ยอดชาค่อนข้างอ่อน เหมาฉาจะออกเขียวเข้มออกดำ
น้ำชาจะลื่นและหนา ความหอมหนักแน่น น้ำชาหวานและหุยกานนานและสม่ำเสมอ สีน้ำชาจะออกเหลืองทอง มีความข้นหนืดสูง
แต่ต้นชาประเภทนี้บางชนิดขมและเย็น ไม่เหมาะที่จะนำมาดื่ม

2.栽培型野生古茶树 ชาป่าชนิดปลูก เป็นชาที่บรรพบุรุษได้ปลูกเอาไว้ ได้ถูกทิ้งร้างและเติบโตเองตามป่าเขา ไร้คนดูแล เติบโตเองในป่าเขา ชาประเภทนี้มักมีความสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรครึ่งไปจนถึงห้าเมตร ต้นชาหลักร้อยปีไปจนถึงหลายร้อยปี
ยอดชาอ่อนและเยอะ เหมาชาสีจะเขียวเข้มหรือเหลืองเขียว
น้ำชาอ่อนและหนัก ความหอมชัดเจน รสชาติสมมาตร แต่รับรู้ได้ถึงความกระตุ้นในช่องปากบ้าง น้ำหวาน ชุ่มคอ สีน้ำเหลืองเขียว ความขมฝาดมีบ้างแต่ไม่เยอะและสัมผัสได้ไม่กี่วินาที หุยกานเร็วและยาวนาน

3.野放型茶园茶 ชาไร่แบบปล่อยป่า ช่วงยุคชิงค์ถึงยุคสาธารณะรัฐ หมิงกว๋อ พวกชนกลุ่มน้อยได้ปลูกชาแบบไร่แบบยุคนั้น ไม่ใช่แบบไร่บันไดยุคนี้ มีจำนวนเยอะพอสมควร แต่ระยะยาวไร้คนดูแล ถูกปล่อยให้เติบโตเองแบบธรรมชาติ ชาชนิดนี้ค่อนข้างจะปลูกหนาแน่นกว่าชาปลูกปล่อยป่า แต่เบาบางกว่าชาไร่ปัจุบัน และบางส่วนถูกตัดให้เตี้ยง่ายต่อการเด็ดยอด ต้นชามักจะสูงเมตรห้าสิบถึงสามเมตร ต้นชาประมาณเจ็ดแปดสิบปีถึงหลักร้อยปีขึ้นไป
ชานิดนี้นี้ แรง รสชาติสมมาตร ความขมฝาดจะสัมผัสได้ประมาณสิบกว่าวินาที หุยกานเร็วและสม่ำเสมอ รสชาติในคอชัดเจน

4.现代茶园茶 ชาไร่ปัจุบัน หรือมักเรียกกันว่า ไถตี้ฉา หลังยุค หมิงกว๋อ ยูนนานได้ส่งเสริมการปลูกไร่ชา เพื่อการส่งออก ทำให้มีไร่ชาเป็นจำนวนมาก ต้นชาปลูกแบบความหนาแน่นสูง โตเร็ว ผลผลิตมาก คนมีส่วนร่วมสูง ตกแต่งกิ่ง ขจัดวัชพืชและแมลง อาศัยปุ๋ยเพื่อผลิตที่มาก
ชาไร่จะมีรสชาติ แรงที่สุด การสำผัสได้ในช่องปากแรงที่สุด หุยกานเร็วแต่ก็หมดเร็ว ความขมฝาดชัดเจนและนาน บอดี้บางและไม่นิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น