Translate

31 พฤษภาคม 2557

จีนกลางภาษาชา ๑

普洱茶 อ่านว่า ผูเอ่อฉา
ย้อนไปยุคหยวน 元朝 ชาผูเอ่อมีชื่อเรียกสั้นๆว่า ผู่ฉา 普茶 จนมาถึงยุคหมิง 明朝 หลังสมัยฮ่องเต้ว่านลี่ 万历 ถึงเปลี่ยนมาเรียก ผูเอ่อฉา และเฟื่องฟูมากในยุคชิง 清朝
ผูเอ่อ เป็นชื่อเมืองที่เป็นศูนย์กลางการเพาะปลูกและซื้อขายของชาชนิดนี้สมัยโบราณ เลยเอาชื่อของสถานที่นี้มาตั้งเป็นชื่อของชา
ฉา ก็คือชา
รวมกันเรียกว่า ผูเอ่อฉา หรือชาผูเอ่อในภาษาไทยที่นิยมเรียกกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น