Translate

31 พฤษภาคม 2557

จีนกลางภาษาปั้น ๑

ปั้นชา 紫砂壶 อ่านว่า จื่อซาหู
เป็นภาชานะชงชาที่มีมาตั้งแต่ยุคหมิง 明朝 และได้รับการยอมรับว่าเป็นภาชานะที่เหมาะสำหรับการชงชามากที่สุด
จื่อซาคือดินจือซา วัสดุที่นำมาทำปั้นชา
หูคือกา
รวมกันเรียกว่า จื่อซาหู จะใช้เรียกเฉพาะปั้นชาที่ทำจากหยีซิงโดยเฉพาะ และปั้นชาที่ทำจากดินจื่อซาเท่านั้นครับ ชื่อเค้าก็ได้บ่งบอกแล้ว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น