Translate

15 พฤษภาคม 2557

ชาป่าสิบสองปันนา

ข้าราชการเขตปกครองตนเองเมืองสิบสองปันนา ลงพื้นที่สำรวจจำนวนต้นชาป่าในเขต สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรของต้นชาป่าของรัฐบาลท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น