Translate

13 พฤษภาคม 2557

ประกวดชาที่เขายี่หวู่

นำภาพการประกวดใบชาของเขายี่หวู่มาให้ชมกันครับ
บรรยากาศการประกวด
 ชั่งน้ำหนักเท่ากัน ยุติธรรม
 ใบชา น้ำชาล้วนมี่ผลต่อคะแนน
 ชง 
พิจรณา
 ลงคะแนน
 ประกาศผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น