Translate

10 มกราคม 2557

ปั้นทีดี พ.ศ. ๒๕๕๗

บทความโฆษณาโปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน
ปั้นที่สั่งทำมาถึงสองลอ๊ตพร้อมกันพอดีครับ ยังไงก็ขอประเดิมปีใหม่นี้พร้อมๆกันเลยนะครับ ที่จริงจำนวนไม่เยอะครับ แต่อาจหลายทรงหน่อยครับ  ทั้งหมดตีตรา ทีดี เชื้อชาติจีนสัญชาติไทยครับ  

ปั้นทรงซีซือ  ปั้นบล็อก ความจุ ๔๐ ซีซี จำนวน ๓๐ ใบ ดินจ้าวจวงจวูหนี ตะแกรงเบอร์ ๖๐ เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น ค่าสินสอด ๑,๙๙๙ บาท    
 ( หมด )ปั้นทรงซีซือ ปั้นบล็อก ความจุ ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๓๐ ใบ ดินจ้าวจวงจวูหนี ตะแกรงเบอร์ ๖๐ เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น ค่าสินสอด ๑,๙๙๙ บาท   
 (หมด) ปั้นทรงจวี้หลุนจวู ปั้นบล็อก ความจุ ๑๐๐ ซีซี จำนวน ๓๐ ใบ ดินจ้าวจวงจวูหนี ตะแกรงเบอร์ ๖๐ เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น  ค่าสินสอด ๑,๙๙๙ บาท   
 (หมด ) ปั้นทรงไข่มังกร ปั้นบล็อก ความจุ ๙๐ ซีซี จำนวน ๓๐ ใบ ดินจ้าวจวงจวูหนี ตะแกรงเบอร์ ๖๐ เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น  ค่าสินสอด ๑,๙๙๙ บาท   
 ปั้นทรง- ปั้นบล็อก ความจุ ๑๓๐ ซีซี จำนวน ๒๐ ใบ ดินต้วนหนี ตะแกรงเบอร์ ๖๐ เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น  ค่าสินสอด ๒,๕๐๐ บาท   
 ปั้นทรงอ่ายเต๋อจือ  ปั้นบล็อก ความจุ ๑๕๐ ซีซี จำนวน ๒๐ ใบ ดินหงผีหลง ตะแกรงเบอร์ ๖๐ เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น  ค่าสินสอด ๒,๕๐๐ บาท   
( หมด )ปั้นทรงซานจวู๋ติง(สามขา)  ปั้นบล็อก ความจุ - จำนวน ๒๐ ใบ ดินต้วนแจ่วหนี  ค่าสินสอด ๑,๙๙๙ บาท   
 ปั้นทรงหยงเทียน ปั้นบล็อก ความจุ- ซีซี จำนวน ๒๐ ใบ ดินจื่อแจ่วหนี  ค่าสินสอด ๑,๙๙๙ บาท   
 หมด ปั้นทรง- แฮนเมดความจุประมาณ ๓๐๐ ซีซีขึ้นไป จำนวน ๒ ใบ ดินจื่อหนีเผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น  ค่าสินสอด ๘,๐๐๐ บาท   
 ปั้นทรงสือแผ๋ว ปั้นบล็อก ความจุประมาณ ๓๐๐ ซีซี จำนวน ๓ ใบ ดินจื่อหนี เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น  ค่าสินสอด ๖,๕๐๐ บาท  ( ใบนี้รูปทรงได้สัดส่วน และแกะสลักเพิ่มด้วยช่างแกะฝีมือดีครับ ) 
หมด ปั้นทรงซีซือ ปั้นมือ ความจุ ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑๐ ใบ ดินเจี่ยงพอหนี ตะแกรงเบอร์ ๓๐ เผาสองครั้ง เตาทุยป่าน ขัดผิวแต่งลิ้น  ค่าสินสอด ๖,๐๐๐ บาท ( ดินเม็ดหยาบทำยากครับสำหรับใบนี้ ช่างกระซิบมา )   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น