Translate

30 มกราคม 2559

เครื่องกังไส ปี ๒๕๕๙

สินค้ากังไสทีดี มาใหม่

( กังไสทีดีสั่งผลิตตีตราไทยจากโรงงานจิ่งเต๋อเจิ้น )

- กากังไสลายสิง ไซด์ใหญ่ วาดมือ กาบล็อก 3700฿ 10ใบ

-กากังไสลายสิง ไซด์เล็ก วาดมือ กาบล็อก 3000฿ 10ใบ

-กากังไสลายดอกไม้ ไซด์เล็ก วาดมือ กาบล็อก 3000฿ 10ใบ

( เหมาะสำหรับชงชาเขียว ชาแดง ชาดำ ผูเอ่อร์สุก หรือชาที่แช่ได้ )

-ก้ายหว่านน้ำเคลือบแดง จวินหง 2300฿ 10ใบ

- จอกน้ำเคลือบเหลือง 1500฿ สมบรูณ์ 16 ใบ

- จอกลายคราม ลายใบม้วน วาดมือ ปั้นมือ 2300฿ สมบรูณ์ 16 ใบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น