Translate

08 ตุลาคม 2558

จอก หยิ่งชิงฉือ

จอก หยิ่งชิงฉือ จากจิ่งเต๋อเจิ้น

สามรุ่น สามทรง สามขนาด

ราคา 380฿ /ใบ

จอกเชื้อชาติจีน จากเมือง จิ่งเต๋อเจิ้น

จอกสัญชาติไทย ทีดี ร้านเมืองไทยสั่งผลิต ตีตราไทย....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น