Translate

16 กรกฎาคม 2558

ยี่หวูเจิ้นซาน 易武正山


ความหมายของคำว่า ยี่หวูเจิ้นซาน 易武正山

ตีความง่ายๆประมาณนี้นะครับ คำว่ายี่หวู่เจิ้นซาน หมายถึงชาของเขายี่หวู่โดยรวม ไม่ได้เจาะจงหมู่บ้านไหน ชาของเขายี่หวู่หมู่บ้านไหนก็สามารถเรียกยี่หวู่เจิ้นซานได้ เป็นการเรียกรวมๆ ชาที่เป็นชายี่หวู่แท้ เพราะเป็นคำที่เรียกมาก่อนที่จะแยกเป็นชาหวู่บ้านต่างๆของเขายี่หวู่ในยุคนนี้ครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น