Translate

18 พฤษภาคม 2558

ตำนานก้าวแรก

ครบรอบหนึ่งปีตำนานก้าวแรก
ราคาเปิดจองในปี 2014 18000 บาท/ก้อน 500 กรัม
ราคาจำหน่ายในปี 2014 20000 บาท
ราคาจำหน่ายในปีนี้ 2015 22000 บาท
( เราขอปรับราคาจำหน่ายขึ้นปีละประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นค่าเก็บดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่เก็บ ค่า ...ฯลฯ ขอบพระคุณครับ )


http://teadezhang.blogspot.com/2014/04/blog-post_4.html

http://teadezhang.blogspot.com/2014/05/blog-post_21.html
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น