Translate

08 เมษายน 2558

ก้ายหว่าน กวู่ฉ่ายสองลาย

เกิดปรากฎการ ดอกยี่หลาน บาน กลางกรุงเทพ ดึงดูดฝูงผีเสื้อสีสันสดใสมาตอมกันเป็นร้อยๆตัว...
ก้ายกว่านสั่งผลิตตรงจาก เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น วาดมือด้วยศิลปะกวู่ฉ่าย Ancient Color ( การวาดมือทุกใบจะไม่เหมือนกัน )  ที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณ เป็นสีบนน้ำเคลือบที่ต้องเผาด้วยอุณหภูมิสูงถึง 800-900 องศา...

สั่งผลิตอย่างละ 10 ใบ รวม 20ใบ

ลายดอกยี่หลาน 2000฿/ใบ

ลายผีเสื้อ 2200฿/ใบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น