Translate

01 กุมภาพันธ์ 2558

ต้นชาอายุ 3200 ปี

วันนี้ร้านชาทีดีได้ร่วมเดินทางไปกับอาจารย์เติ่งสือไห่เพื่อคาราวะต้นชาอายุ 3200 ปี ที่สุดของต้นชาโบราณ เป็นเกียรติอย่างยิ่งของร้านชาทีดี และต้นประมาณพันปีอีกหลายๆต้นครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น