Translate

19 ตุลาคม 2557

มโนภาพ 2014

บทความโฆษณาโปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน

ชาป่า ( ชาปลูกปล่อยป่า ) มโนภาพ จากเขาหวูเลี่ยงซาน เป็นต้นชาชากวูซวู่ ที่คนโบราณปลูกไว้แล้วปล่อยให้เติบโตเองตามธรรมชาติแบบออร์แกนิค 
( ข้อแตกต่างกับจันทร์ในน้ำคือ หมู่ต้นชาจันทร์ในน้ำเติบโตที่ความสูงระดับน้ำทะเลประมาณ 1600-1800 มโนภาพประมาณประมาณ 1500 ทำให้รสชาติของชาสองตัวนี้แตกต่าง )
น้ำหนักแผ่นละ 400 กรัม ราคา 1600฿/แผ่น

มโนภาพ - ภาพวาดที่พึงปรากฏในใจ

น้ำเคลื่อนย้าย เลื่อนร่างกาย ดั่งปุยนุ่น    ความละมุน พัดจิตใจ ให้หวั่นไหว
แสนละออ ปรนคลอเคล้า ช่างเอาใจ    รสละไม หวานปนเย็น เห็นเบิกบาน
งามสะอ้าน ชวนติดตาม ตั้งแต่กลิ่น    หอมยุพิน เหนือกว่าใคร ด้านสดใส
เมื่ออยู่ใกล้ คงไม่อาจ ยับยั้งใจ    ให้หลงใหล ในเสน่ห์ สีสันนาง
ความสะคราญ เปรียบนงคราญ นวลขาวผ่อง    นุ่งห่มต้อง ผ้าขาวแพร บางอ่อนไหว
พริ้วโบยบิน ตามทีท่า อ่อนช้อยใด    ให้เพลินใจ ผู้ที่ใคร่ เฝ้าติดตาม
ด้วยความงาม ปรากฏแน่ แค่ภาพวาด    เพราะไม่อาจ จับมาเปรียบ หญิงโลกไหน
เพราะยุพิน ขาวและเนียน เกินบรรยาย    ส่วนเนื้อกาย หอมชื่นกลิ่น ดอกไม้งาม
แม้อยากตาม ให้รู้แน่ แนบงามยอด    กางภาพพลอด ได้เพียงเห็น แค่ฝ้นหา
แต่ลิ้มลอง เหมือนว่าเปิด ประตูอ้า   เห็นสุดา ตัวเป็นๆ แนบข้างกายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น