Translate

22 กรกฎาคม 2557

คุยเฟื่องเรื่องชากับคุณซันซัน ๒

ชาคืองานศิลป์ที่สร้างโดยแผ่นดินและสภาพอากาศ

บ้านเกิดของชาผูเอ่อร์หยินหนาน ( ยูนาน ) ตั้งอยู่ที่ฝั้งตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาหิมาลัย มีพื้นที่ 85% เป็นภูเขา เป็นพื้นที่ที่มีภูเขา หุบเหว แม่น้ำมาบรรจบกัน ที่นั่นมีป่าเขาที่กว้างใกล พืชพรรณไม้ที่นับไม่ถ้วน บางที่มีสี่ฤดูในเทือกเขาเดียวกัน ห่างกันสิบกิโลสภาพอากาศก็ต่างกันแล้ว เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑลหยินหนาน สภาพแวดล้อมที่นี่หลากหลาย สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็ว พื้นดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆ ทำให้ชาของแต่ละพื้นที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สมัยโบราณการคมนาคมไม่สะดวก ชนกลุ่นน้อยที่อาศัยอยู่มีชีวิตที่ค่อนข้างลำบาก การขนส่งต้องพึ่งพาม้าลาเพื่อบรรทุกสิ่งของ ในระหว่างที่ขนลำเลียงชาผูเอ่อร์ไปแต่ละพื้นที่ มักใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน และภายใต้การแต่งแต้มของกาลเวลา ทำให้ชาผูเอ่อร์เกิดปรากฎการยิ่งเก็บยิ่งกลมกล่อม ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว


1 ความคิดเห็น:

  1. ภูมิประเทศ ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมจังเลยน๊อ......

    ตอบลบ