Translate

09 พฤษภาคม 2557

วิถีแห่งชา

สัมผัสชาแบบไร้ความห่าง อีกทางที่การพัฒนาของวงการชาผูเอ่อร์เมืองจีน มีแต่การพัฒนาเท่านั้นที่จะทำให้วงการชาหยั่งรากลึกและอยู่รอด ไม่ว่าจะ คุณภาพ ความโปร่งใส การเข้าถึง ความเข้าใจ จิตวิญญาณและศิลปะ เดี๋ยวนี้เค้ามองกันที่ระดับอินเตอร์กันแล้วครับ
ต้นชา ๒๗๐๐ ปี
 ความประทับใจ
 ครั้งหนึ่ง
 สัมผัส
 เรียนรู้ 
 เข้าถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น