Translate

03 พฤษภาคม 2557

จอกกังไสทีดี

บทความโฆษณาโปรดใช้วิจรณญาณในการอ่าน
จอกชากังไส สั่งผลิตรงจากเมือง จิ่งเต๋อเจิ้น มาให้ชมกันครับ 

ตราเขียนด้วยภู่กันจีน ร้านไทยสั่งผลิตครับ
 จอกลายคราม มังกรหงส์เล่นแก้ว วาดมือครับ ราคา ๒๒๐๐ บาท จำนวน๒๐ ใบ (หมด)
 มังกร
จอกลายมังกรคู่ ลงครามเต็ม จำนวน ๓๐ ใบ ราคา ๒๕๐๐ บาท (หมด)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น