Translate

05 เมษายน 2554

นี่ก็เป็นหนึ่งในรายการประมูลของซีเล่อนยิ้นเซ่อ กาเหล็กครับ และต้องเป็นกาเหล็กของทางใต้ของญึ่ปุ่นเท่านั้นครับ เป็นการหลอมเหล็กแล้วขึ้นรูปครับ คนญี่ปุ่นเค้านำมาต้มน้ำเพื่อการชงชาครับ แต่คนจีนเอามาต้มชาหรือชงชาเลยครับ และต้องเป็นชาผู๋เอ่อร์ดิบด้วยนะครับ แต่ที่เค้าประมูลกันเป็นของเก่านะครับ ลองคลิกภาพขยายดูครับ สวยมากเลยครับ นี่เป็นกาเงินครับ ราคา 53760 หยวน กาเหล็กใบนี้เก้าสิบปีครับ ราคา 257600 หยวน กาเหล็กร้อยสี่สิบปี ราคา 280000 หยวน กาเหล็กอายุหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีครับ ราคา 336000 หยวน
กาเงินอายุเจ็ดสิบปี ราคา 784000 หยวนกาเงินอีกใบครับ ราคา 896000 หยวนกาเหล็กอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี ราคา 952000 หยวน


ถ้วยชาดินจื่อซายุคชิงใบนี้ ราคา 448000 หยวนครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น