Translate

23 กันยายน 2553

ปั้นชาที่เก่าที่สุดในโลก


ปั้นชาใบนี้ถูกขุดพบเจอในสุสานของขันทียุคราชวงค์หมิงท่านหนึ่ง มีชื่อว่าชื่อหวูจิง 吴经 ถูกฝังเมื่อยุคฮ่องเต้เจียจิ้งปีที่สิบสอง 嘉靖 ตรงกับปี ค.ศ 1533 ยุคเดียวกันกับท่านก่งชุน 供春 ปั้นชาใบนี้สภาพสมบรูณ์ เป็นปั้นสาย สูง 17.7 มิลลิเมตร รูปทรงน้ำเต้า ดินค่อนข้างหยาบ ตามผิวจะมีจุดน้ำเคลือบกระจายเต็มไปหมด คาดว่ามาจากน้ำเคลือบของโอ่ง ซึ่งโบราณเขาจะเผารวมกันในเตามังกร ปัจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ เมืองหนานจิง


ใบสภาพสวยสมบรูณ์

หูหิ้วสวยงาม
ใต้ฝา

1 ความคิดเห็น: